Love Wedding Repeat Sansürsüz 4K İndirRecep İvedik 6 Sansürsüz 4K İndirSuperman: Kızıl Evlat Sansürsüz 4K İndirYanlış Missy - The Wrong Missy Sansürsüz 4K İndirExtraction Sansürsüz 4K İndirBetonrausch - Rising High Sansürsüz 4K İndir
Ana Sayfa / Eğitim / EKONOMİK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (OECD)

EKONOMİK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (OECD)

EKONOMİK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (OECD)

Amerikan Marshall Planı kapsamında, II. Dünya Savaşı’nda harap olan Avrupa’nın yeniden inşası için 1948 yılında kurulan OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü), 1960’da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de katılımıyla küresel çapta bir işlerlik kazanmıştır. OEEC’nin işlevini tamamlamasının ardından onun devamı olarak daha kapsamlı ve işlevselsel olan OECD 1961 yılında kurulmuştur.

Zaman içinde Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinden üyeleri kapsayacak şekilde genişledi. OECD, serbest piyasa ekonomilerini destekleyen demokratik ülkelerde oluşmaktadır.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü’nün Merkezi Nerededir?

OECD’nin merkezi, Paris’teki Château de la Muette’de bulunuyor. OECD, üye devletlerin katkılarıyla farklı oranlarda finanse edilen merkez, 2017 yılında toplam 374 milyon Euro bütçeye sahipti.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü’nün Üyeleri
  OECD’nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır. Bunlar; ABD, Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç, Portekiz ve Türkiye.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü’nün Organları

  • Konsey: Karar verme yetkisi OECD Konseyine aittir. Bu üye ülke başına bir temsilcinin yanı sıra Avrupa Komisyonu temsilcisinden oluşur.

  • Komiteler: Üye ülkelerin temsilcileri, ekonomi, ticaret, bilim, istihdam, eğitim veya finans piyasaları gibi belirli politika alanlarındaki gelişmeleri gözden geçirmek ve fikirlerini ilerletmek için özel komitelerde toplanırlar. Yaklaşık 250 komite, çalışma grubu ve uzman grup vardır.

  • Sekreterya: Paris’teki Sekretarya, komitelerin faaliyetlerini destekleyen ve OECD Konseyi tarafından kararlaştırılan öncelikler doğrultusunda çalışmayı yürütecek yaklaşık 2. 500 personelden oluşur.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü’nün Amaçları

-Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik ge­lişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması;

– Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo­ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi;

-Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülke­ler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilme­sine destek verilmesi,

OECD’ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, üç ilkeyi (demokrasi, insan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık,açık pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarlı gelişimi) vazge­çilmez değerler olarak benimsemişlerdir.

 Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü’nün Faaliyetleri 

OECD’nin günümüzde çalışma yaptığı önemli alanları aşağıdaki başlıklar altında sıralamak mümkündür:

•    OECD üyesi ülkelerin ekonomik durumlarını incelemek,
•   Çevre,
•   Yaşlanan nüfusun ülke ekonomilerine ve toplumsal yapıya etkisi,
•   Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele,
•   İyi yönetim,
•   Elektronik ticaret,
•   Yeni iş imkanları yaratılması,
•   Düzenleyici reformlar,
•   Sürdürülebilir kalkınma,
•   Vergiler ile ilgili düzenlemeler,
•   Ticaretin liberalleşmesi. 


Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir